Dyreholdjournal for hest og rapportering til nasjonalt hesteregister

Alle som har ansvar for et anlegg med hest (stall), skal ha en dyreholdjournal. Når du har hester permanent på anlegget ditt, skal du rapportere dem til nasjonalt hesteregister.

Publisert

Det er den som er driftsansvarlig på anlegget (stallen) der hesten holdes som har ansvar for dyreholdjournalen. Det er også den driftsansvarlige som har ansvar for å rapportere til nasjonalt hesteregister.

Disse opplysningene skal stå i dyreholdjournalen 

Dyreholdjournalen for hest skal inneholde:

 1. Antall hester som holdes i stallen
 2. Art, kategori, UELN, mikrochipnummer, fødselsdato og eventuelt dødsdato for hestene som holdes er har blitt holdt permanent i stallen
 3. Ved permanent forflytning av hester inn/ut av stallen:
  • Dato for flyttingen
  • Stedet (registrerings- eller godkjenningsnummeret til anlegget) hesten flyttes fra eller til
 4. Helseattester og egenerklæringer etter flytting av hester tilbake fra utlandet til Norge
 5. Smitteverntiltak i stallen

Du må oppdatere journalen og oppbevare den i tre år 

Dyreholdjournalen skal sikre sporbarhet, for eksempel i forbindelse med bekjempelse av smittsom sykdom. Det er derfor viktig at dyreholdjournalen er ajourført til enhver tid.  

Dyreholdjournalen skal oppbevares av den driftsansvarlige i minimum tre år. Den skal kunne vises til det lokale Mattilsynet hvis vi spør om det. Plikten til å oppbevare dyreholdjournal gjelder selv om dyreholdet opphører.

Slik gjør du

Du kan velge selv hvilken form denne journalen skal ha. Den kan være enten på papir eller elektronisk. Det som er viktig, er at alle opplysningene det er krav om skal være med. Journalen må uansett være lett tilgjengelig for veterinæren, og for Mattilsynet når vi kommer på tilsyn.

Dette skal du rapportere til nasjonalt hesteregister

Når en hest blir født på anlegget

Når en hest som er født på anlegget får hestepass, skal den driftsansvarlige for anlegget der hesten vanligvis holdes sørge for at anleggets registreringsnummer blir ført opp som en opplysning om hesten i det nasjonale hesteregisteret. Fristen for å gjøre dette er senest 7 dager etter at hestepasset er mottatt.

Når en hest flyttes permanent mellom anlegg i Norge

Når en hest flyttes permanent til anlegget fra et annet anlegg i Norge, skal driftsansvarlig på det nye anlegget sørge for at opplysningene om hesten i det nasjonale hesteregisteret blir oppdatert med det nye anleggets registreringsnummer innen 7 dager etter at oppholdet regnes som permanent. Det er hvis både det gamle og det nye anlegget ligger i Norge.

Hovedregelen er at oppholdet regnes som permanent etter 30 dager. Til hovedregelen finnes det noen unntak:

 • Ved deltagelse i konkurranser, løp, oppvisninger, trening eller trekkdyrsaktiviteter, kan oppholdet vare i 90 dager før det regnes som permanent.
 • Ved opphold grunnet avl, kan oppholdet vare i 90 dager for hunndyr før det regnes som permanent og for hanndyr vare til avlssesongens slutt før det regnes som permanent.

Når en hest flyttes permanent fra et anlegg i Norge til et anlegg i utlandet

Dersom en hest flyttes permanent fra anlegget til et anlegg i utlandet, skal den driftsansvarlige for avsenderanlegget sørge for at opplysningene om hesten i det nasjonale hesteregisteret blir oppdatert innen 7 dager etter avreise.

Når en hest flyttes permanent til et anlegg i Norge fra et anlegg i utlandet

Dersom en hest flyttes permanent til anlegget fra et anlegg i utlandet, er det hesteeier eller hesteholder som rapporterer registreringsnummeret til anlegget til nasjonalt hesteregister sammen med identitetsopplysingene til hesten. Driftsansvarlig har ved slike tilfeller ingen rapporteringsplikt.

Vi utvikler en løsning for å rapportere hvor hesten holdes

Mattilsynet har ennå ikke utviklet noe system for å rapportere opplysninger om hvilket anlegg hesten holdes på i det nasjonale hesteregisteret. Når dette blir mulig, vil vi legge ut informasjon her om hvordan du rapporterer. Mattilsynet vil ikke prioritere å føre tilsyn med dette registreringskravet før systemet er ferdig utviklet.

Nasjonalt hesteregister driftes av Stiftelsen Norsk Hestesenter (nhest.no)

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Forordning (EU) 2016/429, artikkel 102

Landdyrsporbarhetsforskriften

Forordning (EU) 2019/2035, artikkel 24