Salmonellainfeksjoner

Salmonellainfeksjoner kan ramme en rekke arter, inkludert mennesker. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Forekomsten av salmonella i norske, svenske og finske husdyr og kjæledyr er svært lav sammenlignet med de fleste andre land.

Norske myndigheter kontrollerer mat, dyr og dyrefôr, og norske husdyr og kjæledyr er sjelden infisert.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Bakterier innenfor slekten Salmonella forårsaker sykdommen salmonellose.

Salmonellainfeksjoner håndteres som sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?