Q-feber

Q-feber er en sykdom som kan ramme mange arter, også mennesker. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Ikke påvist i Norge

Q-feber finnes nesten over hele verden og sykdommen er relativt vanlig i Sør-Europa, men er også spredt til andre europeiske land. Sykdommen har blant annet vært påvist i Danmark, Sverige og Finland, men har ikke vært påvist i Norge.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Q-feber er forårsaket av bakterien Coxiella burnetii. Drøvtyggere, men også mennesker og kjæledyr som for eksempel katt, kanin og fugler, kan smittes av sykdommen.

Q-feber er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Bekjempe sykdommen