Rapport

Overvåkingsprogram 2020 - Paratuberkulose hos drøvtyggere

Mattilsynet har siden 1996 gjennomført overvåkingsprogram for paratuberkulose hos drøvtyggere, deriblant storfe, småfe og kamelider. 

Publisert
Hva ble undersøkt?

Det ble tatt avføringsprøver av storfe og geit.

Tidsrom
Hele året, 2020
Hva lette vi etter?

Vi leter etter bakterien som forårsaker paratuberkulose; Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis.

Hva fant vi?

I programmet for 2020 ble det ikke funnet noen positive besetninger.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet. Les hele rapporten (vetinst.no)