Miltbrann (anthrax)

Miltbrann er en sykdoms som rammer en rekke dyrearter og mennesker. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Det siste tilfellet på dyr i Norge ble registrert i 1993.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Miltbrann er en bakteriesykdom som gir svært alvorlig sykdom hos en rekke dyrearter og hos mennesker. Bakterien danner en kapsel som gjør at den er svært motstandsdyktig og kan overleve i jord i mange tiår for så å utløse sykdom ved kontakt med dyr eller mennesker.

Miltbrann er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?