Artritt-encefalitt (CAE)

Artritt-encefalitt er en sykdom som rammer geit og sau. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

CAE påvises av og til hos småfe i Norge.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Artritt-encefalitt (CAE) er en kronisk virusinfeksjon hos geit. Sau kan også smittes. Dyrene som blir infisert med viruset er infisert resten av livet. Det finnes ingen behandling mot sykdommen.

CAE er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?