Afrikansk hestepest

Afrikansk hestepest er en sykdom som rammer hest. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Sykdommen er ikke påvist i Norge

Afrikansk hestepest er nokså vanlig i Afrika. Av og til har sjukdommen spredt seg østover og nordover og til Sør-Spania og deler av Portugal. Sjukdommen er aldri påvist i Norge eller ellers i Europa.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Afrikansk hestepest

Afrikansk hestepest er en alvorlig, ofte dødelig, virussykdom hos hest som overføres via insekter. Afrikansk hestepest er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?